Alte Geschichte
print

Sprachumschaltung

Navigationspfad


Inhaltsbereich

Publikationen

1.) Herausgeberschaft

1.1. (gemeinsam mit Z. Csabai – T. Grüll – Á. Vér) Ökonómia és ökológia. Tanulmányok az ókori gazdaságtörténet és történeti földrajz köréből. Ókor – Történet – Írás, 3. Pécs – Budapest: Pécsi Tudományegyetem, Ókortörténeti Tanszék – L’Harmattan, 2015.

2.) Aufsätze

2.1. „Rībatum. Egy papnő archívuma az ókori Sipparból“ [Rībatum. Das Archiv einer Priesterin aus dem antiken Sippar], in: Adorjáni, Zs. – Jutai, P. (Hg.), APIΣTEIA. CHSEC IV. országos konferenciáján elhangzott előadások. Piliscsaba, 2009 május 29-30. Budapest: CHSEC, 2009, 48–53.

2.2. „A házbérlet és szerepe az óbabilóni korban“ [Die Hausmiete und ihre Rolle in der altbabylonischen Zeit], in: Rab, V. – Schwarczwölder, Á. – Varga, M. (Hg.), 7. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia előadásai. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Grastyán Endre Szakkollégium, 2009, 79–87.

2.3. „A šakkanakku-i tisztség az óbabilóni kori forrásokban“ [Die Funktion des šakkanakku-Beamten nach altbabylonischen Quellen], in: Locsmándi, D. (Hg.), Memorabilia. A CHSEC V. országos konferenciáján elhangzott előadások. Budapest 2010 május 28–29. Budapest: CHSEC, 2010, 103–109.

2.4. „Egy larsai vállalkozó: Ibni-Amurrum“ [Ein Larsaer Entrepreneur: Ibni-Amurrum], in: Rab, V. – Szappanyos, M. (Hg.), 8. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia előadásai. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Grastyán Endre Szakkollégium, 2010, 92–100.

2.5. „Halászat az óbabilóni kori állami kereskedelemben“ [Fischerei im Palastgeschäft der altbabylonischen Zeit], in: Takó, F. (Hg.), “Közel, s Távol”. Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból. 2009–2010. Budapest: Eötvös Collegium, 2011, 49–60.

2.6. „Sîn-muštāl, the Overseer of Merchants of Ur“, in: Jutai, P. (Hg.), AΠAPXAI. Lectures held at the 6th
conference of CHSEC. 28–29 May 2011. Budapest: CHSEC, 2011, 96–103.

2.7. „The Career of a High-Ranking Official in Larsa: on CUSAS 17, 54“, Cuneiform Digital Library Notes 2012/2.

2.8. „A late note on BBDCP and YOS 8“, Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 2012/64.

2.9. „Olajjóslás az óbabilóni korban“ [Ölwahrsagung in der altbabylonischen Zeit], in: Nagy, Á. M. (Hg.),
Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban. I: Egyiptom, Mezopotámia, Anatólia, Italia. Budapest: Gondolat Kiadó, 2013, 237–242.

2.10. „Ékírásos tárgyak az illegális műkereskedelemben és a szakértői felelősség kérdése“ [Keilschriftobjekte im illegalen Antikenhandel und die Frage der Verantwortung von Keilschriftexperten], Ókor 12/2 (2013), 15–23.

2.11. „Gleanings from the Antiquities Market: A Contribution to the Electronic Text Corpus of Sumerian Royal Inscriptions“, Cuneiform Digital Library Bulletin 2013/3.

2.12. „The Sad Story of a Sumerian Statue: The Destruction of Šū-Suen 7“, Cuneiform Digital Library Notes
2014/2.

2.13. „Samas-házir: Egy dél-babilóniai hivatalnok archívumának rekonstrukciós lehetőségei“ [Šamaš-hāzir: Die Möglichkeiten zur Rekonstruktion des Archivs eines südbabylonischen Beamten], in: Bárány, T. – Gáspár, Zs. – Margócsy, I. – Reich, O. – Vér, Á. (Hg.), A megértés mint hivatás. Köszöntő kötet Erdélyi Ágnes 70. születésnapjára. Budapest: L’Harmattan, 2014, 311–326.

2.14. „On Old Babylonian Palastgeschäft in Larsa. The Meaning of sūtum and the ‘Circulation’ of Silver in State/Private Business“, in: Csabai, Z. (Hg.), Studies in Economic and Social History of the Ancient Near East in Memory of Péter Vargyas. Ancient Near Eastern and Mediterranean Studies, 2. Pécs – Budapest: Department of
Ancient History, The University of Pécs – L’Harmattan, 2014, 79–117.

2.15. „An Old Babylonian Delivery of Bricks from Mount Holyoke College“, Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 2014/46.

2.16. „Cuneiform Texts in the Kunsthistorisches Museum Wien, Part IV: A New Text from Dūr-Abī-ēšu “, ḫ
Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 104 (2014), 31–55.

2.17. (gemeinsam mit R. J. Head) „Two Tablets from the Johns Hopkins University Collection“, Cuneiform Digital Library Bulletin 2014/4.

2.18. „Táblázatos szövegek és helyük a mezopotámiai gazdaságtörténet tanulmányozásában“ [Tabellarische Texte und ihre Bedeutung für die Erforschung der Wirtschaftsgeschichte Mesopotamiens], in: Csabai, Z. – Földi, Zs. – Grüll, T. – Vér, Á. (Hg.), Ökonómia és ökológia. Tanulmányok az ókori gazdaságtörténet és történeti földrajz köréből. Ókor – Történet – Írás, 3. Pécs – Budapest: Pécsi Tudományegyetem, Ókortörténeti Tanszék – L’Harmattan, 2015, 43–61.

2.19. (gemeinsam mit J. Z. Everling†) „Talmi-Šarruma, an Unknown Scribe of the išuwaḫ-Ritual (CTH 628)“, Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 2015/69.

2.20. „On the Seal of Ayalatum and the Dynasty of Larsa“, Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires
2016/37.

2.21. „Sheep Lost and Found: A Long-Lost Fragment of YOS 5, 4“, Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires
2016/61.

2.22. „For the Life of the King: A Votive Offering to a Family God“, Cuneiform Digital Library Notes 2016/3.

2.23. „Cuneiform Tablets and the Antiquities Market: The Archives from Dūr-Abī-ešu “, Distant Worlds Journal 2 (2017), 7–27.

2.24. (gemeinsam mit G. Zólyomi) „A New Manuscript of the Letter of ‘Sîn-tillatī to Iddin-Dagan’“, Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 2017/64.

2.25. (gemeinsam mit G. Spada) „Another Old Babylonian Barley Loan from Gula’s
Temple“, Cuneiform Digital Library Notes 2017/4.

2.26. „Bemerkungen und Kollationen zu den altbabylonischen Alltagstexten in Leipzig (LAOS 1, Nr. 39–50)“,
Altorientalische Forschungen 45 (2018), 94–101.

2.27. (gemeinsam mit Z. Niederreiter) „Addendum. A previously unpublished Old-Babylonian letter at the MCH“, pp. 15–17 in Z. Niederreiter, „Cuneiform tablets, cylinder seals, stamp seals and scaraboids in the Museum of Cultural History, University of Oslo“, Classical Art and Archaeology 3 (2018), 1–20.

2.28. „Transport of Barley in Old Babylonian Mesopotamia: A New Text from Larsa“, in: Grüll, T. (Hg.),
Mobility and Transfer. Studies on Ancient Economy. Ancient Near Eastern and Mediterranean Studies,
3. Pécs – Budapest: Department of Ancient History, The University of Pécs – L’Harmattan, 2018, 9–16.

Online-Artikel

2.29. „Szín-mustál. Egy óbabilóni kori tisztviselő karrierje“ [Sîn-muštāl: Die Karriere eines altbabylonischen Beamten], Campus Online 29. Januar 2012.

2.30. „Telekméret-problémák az óbabilóni korban. A YOS 12, 557-es szöveg“ [Probleme der Grundstücksgröße in der altbabylonischen Zeit: Der Text YOS 12, 557], Magyar Birtokvédelmi Szövetség (MABIV) 30. Januar 2012.

3.) Rezensionen

3.1. (gemeinsam mit Z. Csabai – Á. Vér) Zs. Simon, Vorarbeiten zu einer hethitischen Demographie I. Die Einwohnerzahl des hethitischen Reiches anhand der schriftlichen Quellen. István Hahn Lectures, 3 (Budapest, 2011), Ókor 11/1 (2012), 110–112.

3.2. D. Charpin, Gods, Kings and Merchants in Old Babylonian Mesopotamia. Publications de l’Institut du Proche-Orient Ancien du Collège de France, 2 (Leuven – Paris – Bristol, CT, 2015), Ancient West & East 16 (2017), 397–399.

4.) Unveröffentlichte Qualifikationsarbeiten

3.1. Rībatum. The Archive of a Priestess from Old Babylonian Sippar. Bachelorarbeit (ELTE Budapest). Budapest, 2009. 101 S. (Für eine Teilveröffentlichung s. §2.1.)

3.2. Between State and Private in Old Babylonian Larsa. Šēp-Sîn and the so-called Palastgeschäft in Southern Babylonia under Babylonian Rule. Masterarbeit (ELTE Budapest). Budapest, 2012. 386 S. (Für eine Teilveröffentlichung s. §2.14.)

3.3. The Trial Documents from Old Babylonian Larsa in their Legal, Economic, Social and Archival Contexts.
PhD Dissertation (LMU München). München, 2018. 850 S.